ផលិតផល​របស់​ពួក​យើង

អំពី​ពួក​យើង

ការរៀបរាប់សង្ខេប:

Safeway ក្រុងទីរ៉ុសមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Zhucheng ខេត្ត Shandong ប្រទេសចិន។ បង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2010, យើងកំពុងផ្តោតសំខាន់លើការផលិតសំបកកង់ម៉ូតូដំបូងនិងថ្នាក់បំពង់នេះ។ ជួរពេញនិងមានគុណភាពពិសេសធ្វើឱ្យយើងរីករាយកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អនៅក្នុងទីផ្សារនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមក។
Our main brands are “SAFEWAY” “KONEXTION” “CITYCROSS” AND ”COXCEL”. Yearly production capacities are 3 million tires and 10 million tubes. All the tires are produced under the standard of CCC, GSO, ISO and ECE.

ដំណឹងចុងក្រោយបំផុតអំពី Safeway

  • barand1
  • barand2
  • barand3
  • barand4
  • barand5
  • barand6