අපේ නිෂ්පාදන

අපි ගැන

කෙටි විස්තරයක්:

Safeway ටයර් ෂැන්ෙඩොන්ග් පළාත, චීනය Zhucheng සිටි, පිහිටා ඇත. 2010 වසරේ දී ස්ථාපිත කරන ලද අපි පළමු පන්තියේ මෝටර් සයිකල් ටයර් සහ ටියුබ් නිෂ්පාදනය පිළිබඳව අවධානය යොමු කර ඇත. පූර්ණ වැටි සහ වාරික ගුණාත්මක පසුගිය වසර කිහිපය තුළ වෙළෙඳපොළ තුළ අපට හොඳ නමක් භුක්ති කරන්න.
Our main brands are “SAFEWAY” “KONEXTION” “CITYCROSS” AND ”COXCEL”. Yearly production capacities are 3 million tires and 10 million tubes. All the tires are produced under the standard of CCC, GSO, ISO and ECE.

SAFEWAY ගැන නවතම පුවත්

  • barand1
  • barand2
  • barand3
  • barand4
  • barand5
  • barand6